1) Aká je sú možnosti dopravy na BIGO.sk?

Cena za dopravu závisí od druhu, hmotnosti a rozmerov objednaného tovaru:

  • tovar do 5 kg doručuje Zásielkovňa a prepravná kuriérska služba DPD
  • tovar do 30 kg doručuje prepravná kuriérska služba DPD

Cena za dopravu je vždy účtovaná za celú objednávku bez ohľadu na to, koľko položiek obsahuje.

2) Doprava zadarmo alebo za polovicu

Dopravu zadarmo (alebo za polovicu) ponúkame pri vybraných produktoch, alebo v rámci našich špeciálnych promo akcií.

Dopravu zadarmo v priebehu promo akcie je nutné vybrať v druhom kroku nákupného košíka.

3) Kedy budem mať tovar doma, ak je na sklade BIGO.sk a objednám si ho s dopravou domov?

Tovar objednaný do 12.00 hodiny, budete mať doma z pravidla nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do 2 pracovných dní cez kuriersku službu DPD, cez službu Zásielkovňa s pravidla do 2 – 3 prac. dní. Odporúčame túto informáciu skontrolovať v detaile produktu.

4)  Majú odberné miesta Packety otvorené aj cez víkend?

 Áno, niektoré otvorené sú aj cez sviatky a víkend. Viac informácií o predajniach nájdete tu.

5) Môžem objednávku zaplatiť kartou?

Áno, platobnou kartou môžete zaplatiť hneď pri objednávke, pri odbere na odberných miestach Packety alebo pri doručení kuriérom na dobierku.

6) Ako mám postupovať pri reklamácii?

Pripomíname, že tovar zakúpený cez elektronický obchodplatí 14 dňová lehota na vrátenie iba v prípade, že tovar bude nepoužitý, nepoškodený a v originálnom obale.

Pripravte si potrebné dokumenty:

  • Akýkoľvek doklad, ktorý potvrdzuje, že tovar bol zakúpený na BIGO.sk a je v záručnej dobe. Môže to byť daňový doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný; dodací list, potvrdenie objednávky a pod.
  • záručný list (ak bol vydaný)

uplatniť reklamáciu môžte:

  • zaslaním výrobku na našu adresu (spolu s faktúrou a popisom chyby): 

OSK Trend – BIGO.sk

Gen. Svobodu 752

089 01  Svidník

7) Aká je lehota na vybavenie reklamácie?

Lehota pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom je 30 dní, v prípade, ak je kupujúcim osoba zapísaná v obchodnom registri:

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu je lehota 60 dní.

V prípade nepracovného dňa sa predlžuje doba vybavenia reklamácie na prvý nasledujúci pracovný deň.

Podľa § 122 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka: lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Podľa § 122 ods. 3 zák. č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

8) Predlžuje sa záruka na výrobok o dobu, počas ktorej bola riešená reklamácia?

Áno, nie však o viac ako 30 dní pri jednej reklamácii. V prípade viacerých reklamácií na výrobok sa uvedená doba sčíta.

Ak je výrobok vymenený, plynie zákazníkovi nová záručná doba.

9) Ručíte za dáta, ktoré sa nachádzajú v reklamovanom výrobku (notebooku, mobile, disku...)?

Za stratu dát neručíme, odporúčame zákazníkom, aby si  vo vlastnom záujme všetky dáta zálohovali.

10) Kde môže zákazník odstúpiť od zmluvy?
  • zaslaním výrobku na našu adresu (spolu s formulárom na „Odstúpenie od zmluvy“): 

OSK Trend – BIGO.sk

Gen. Svobodu 752

089 01  Svidník

11) Ako postupovať pri odstúpení od kúpnej zmluvy z dôvodu 3 rovnakých alebo 4 rôznych uznaných chýb?

Podľa platného právneho poriadku judikatúry (podľa rozhodnutia ČSSR 1983 R22/1983, ktoré je stále platné) sa za opakovanú vadu považuje tá istá vada 3 krát alebo 4 rôzne. Vyriešenie Vašej reklamácie požadujte vrátením kúpnej ceny, respektíve návrhom na vystavenie dobropisu.

12) Prečo sa cena na webe môže líšiť od ceny v reklame?

Bigo.sk inzeruje ponuku tovaru a služieb tohto internetového obchodu prostredníctvom tretích strán (reklamné systémy). Technicky nie je možné zaistiť, aby sa v prípade, kedy nastane zmena ceny tovaru alebo služby, okamžite prepísala cena u tretej strany (inzercia tovaru BIGO.sk na webových stránkach tretej strany). Z tohto dôvodu môže nastať situácia, kedy sa cena tovaru alebo služby bude líšiť v inzercii na weboch stránkach tretích strán. Taká situácia môže trvať aj niekoľko hodín. V prípade, že cena uvedená na webe tretích strán nezodpovedá aktuálnej cene uvedenej na webe www.bigo.sk, si môže zákazník overiť cenu produktu na telefónnom čísle 0911 94 60 92.